„DZIELIMY SIĘ Z POTRZEBUJĄCYMI”

„DZIELIMY SIĘ Z POTRZEBUJĄCYMI”

W dniu 12 czerwca 2018 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze  MKS MOS Wieliczka, na którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe za 2017 r.  Aktualnie  zgodnie z obowiązującym prawem   sprawozdanie finansowe zostanie umieszczone na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości.  Zaplanowane zostały również zadania do aktualnej działalności i na najbliższy okres.  Między innymi zbliża się czas naszych turniejów i pikniku siatkarskiego połączonego z celami charytatywnymi, które zawsze były ważne dla działalności klubu.  W związku z możliwością otrzymania  środków finansowych  na mocy porozumień pomiędzy klubami  dotyczących  licencji zawodniczek (transfery/wypożyczenia) Walne Zebranie podjęło decyzję o przekazaniu tych środków  w 50 % na cele charytatywne  wyznaczone przez Zarząd. Pozostałe środki finansowe  zostaną w całości przeznaczone na odzież sportową dla  zawodniczek klubu.

logo-mks logo-szachy


mksmos