KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY OTWARTE MISTRZOSTWA MAŁOPOLSKI W SZACHACH DO LAT 7

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY OTWARTE MISTRZOSTWA MAŁOPOLSKI W SZACHACH DO LAT 7

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

OTWARTE MISTRZOSTWA MAŁOPOLSKI W SZACHACH DO LAT 7

12.10.2019 r. (sobota)

1/ CEL:

Popularyzacja szachów wśród najmłodszych dzieci.

Wyłonienie mistrzów województwa młodzików do lat 7.

2/ PATRONAT HONOROWY:

Wójt Gminy Biskupice

3/ ORGANIZATORZY:

MKS MOS Wieliczka, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce, Powiat Wielicki, Miasto i Gmina Wieliczka, Małopolski Związek Szachowy, Szkoła Podstawowa w Przebieczanach

4/ MIEJSCE GRY:

Szkoła Podstawowa w Przebieczanach z siedzibą w Tomaszkowicach (Gmina Biskupice) mieszcząca się obecnie na czas rozbudowy szkoły w budynku zastępczym usytuowanym
za sklepem Morelka (Tomaszkowice 498) – naprzeciwko budynku Urzędu Gminy Biskupice w Tomaszkowicach.

5/ SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY:

System szwajcarski, 7 rund.

Tempo gry: 15 minut dla zawodnika.

Zawodnicy będą klasyfikowani w dwóch grupach:

Gr. A – zawodnicy urodzeni w 2012 roku i młodsi,

Gr. B – zawodniczki urodzone w 2012 roku i młodsze.

6/ WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zgłoszenie do dn. 07.10.2019 r. (poniedziałek)

Prawo gry mają zawodnicy i zawodniczki urodzeni w roku 2012 i młodsi.

Wpłacenie startowego 15 zł, opłata startowego pobierana będzie na sali gry przed rozpoczęciem turnieju.

Od uczestników wymagana jest podstawowa umiejętność gry w szachy, ze znajomością matowania.

7/ ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, datę urodzenia (dzień, miesiąc, rok), klub (miejscowość), ranking. Termin zgłoszeń upływa z dniem 07 października 2019 roku. Szczegółowych informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje Bogumiła Ślęczka. Adres: 32-020 Wieliczka, SP Przebieczany, tel.: (012) 278-14-78, w godz. 800 – 1300, e-mail: sp_przebieczany@interia.pl

Zgłoszenia do zawodów można dokonywać internetowo poprzez serwis ChessArbiter.

Limit miejsc 110, decyduje kolejność zgłoszeń.

8/ NAGRODY:

W obu grupach zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymają medale.

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy, nagrody i upominki.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Wielickiego.

9/ TERMINARZ TURNIEJU:

12.10.2019 r. (sobota)

Przyjmowanie wpłat – 900

Rozpoczęcie rozgrywek – 1000

Planowane uroczyste zakończenie turnieju – około godz. 1430  – 1500

10/ INNE

Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach.

Uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.

Organizator nie zapewnia opieki wychowawczej. Za zachowanie zawodników odpowiadają ich opiekunowie.

Udział w turnieju oznacza zgodę na publikację danych oraz wizerunku (zdjęcia) w materiałach organizatora na potrzeby dokumentacji oraz promocji zawodów.

Udział w turnieju oznacza akceptację komunikatu przez opiekunów prawnych dziecka.

Nagrody nie odebrane podczas zakończenia przepadają.

Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

Przewiduje się dodatkową klasyfikację dla dziewcząt i chłopców do lat 6.

11/ DOJAZD DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZEBIECZANACH:

Własnym transportem.

Z Krakowa dojazd do Wieliczki, a następnie drogą w kierunku Gdowa (Tymowej),
na skrzyżowaniu w Tomaszkowicach obok budynku Urzędu Gminy Biskupice skręcić w lewo.

Z Tarnowa dojazd drogą 94 do miejscowości Przebieczany, a następnie skręcić w lewo, dojechać do drogi Gdów – Wieliczka, skręcić w prawo, w Tomaszkowicach skręt na skrzyżowaniu obok budynku Urzędu Gminy Biskupice w prawo.

Uczestnicy Turnieju mogą korzystać z parkingu przy Urzędzie Gminy Biskupice oraz parkingu przed remontowanym budynkiem Szkoły Podstawowej w Przebieczanach.

Nie mogą natomiast parkować przed sklepem Morelka, który przeznaczony jest dla klientów sklepu.

logo_powiatwielickiLOGO-SZACHY


mksmos