KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY XVII OTWARTEGO POWIATOWEGO TURNIEJU SZACHOWEGO Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI „O PUCHAR STAROSTY WIELICKIEGO”

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY XVII OTWARTEGO POWIATOWEGO TURNIEJU SZACHOWEGO Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI „O PUCHAR STAROSTY WIELICKIEGO”

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

XVII OTWARTEGO POWIATOWEGO TURNIEJU SZACHOWEGO

Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

„O PUCHAR STAROSTY WIELICKIEGO

 

 1. Cel Turnieju:

    – popularyzacja gry w szachy wśród dzieci i młodzieży

    – uczczenie Święta Niepodległości

    – sprawdzenie umiejętności szkoleniowych zawodników

– współpraca z władzami samorządowymi

 

 1. Organizator:

    Powiat Wielicki

MKS MOS Wieliczka

   

 1. Czas i miejsce gry:

    9 listopad 2019 r. /sobota/

    godzina rozpoczęcia 10.00

    planowane zakończenie 14.30

KAMPUS WIELICKI, ul. Piłsudskiego 105

 

 1. System rozgrywek i warunki uczestnictwa:

    Gra systemem szwajcarskim, 7 rund, tempo gry 15 minut dla zawodnika.

    Zawodnicy będą klasyfikowani w dwóch grupach:

 • chłopcy urodzeni w 2004 r. i młodsi
 • dziewczęta urodzone w 2004 r. i młodsze.

Prawo do gry mają uczniowie z terenu Powiatu Wielickiego i spoza powiatu, urodzeni w 2004 r. i młodsi.

Opłata startowa od zawodnika w kwocie: 15,00 zł. Opłata startowa będzie pobierana na sali gry przed rozpoczęciem turnieju.

Zgłoszenia:

Termin zgłoszeń: do 06.11.2019 r. (środa). Limit miejsc: 100. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia poprzez serwis chessarbiter lub do sędziego głównego: Pan Andrzej Irlik e-mail: a.irlik.mos@gmail.com , tel. 509740890.

 

 1. Nagrody:

W obu grupach dla zwycięzców puchary i dyplomy oraz nagrody i upominki dla pozostałych miejsc.

 

 1. Informacje:

    Obowiązują aktualne przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego.

    Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

Zadanie realizowane jest przy wsparciu finansowym Powiatu Wielickiego.

Uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.

Organizator nie zapewnia opieki wychowawczej.

Za zachowanie zawodników odpowiadają ich opiekunowie.

 

 1. Oświadczenie RODO:

Zgłoszenie do udziału w turnieju oznacza zgodę uczestnika i jego rodziców (lub opiekunów prawnych) na:

 • Utrwalenie swojego wizerunku przez organizatorów.
 • Korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją turnieju oraz przenosi na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z turniejem.
 • Przetwarzanie i publikowanie przez organizatorów jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do udziału w turnieju w celach organizacji i promocji tego turnieju. Dane osobowe będą przechowywane u organizatorów.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

LOGO-SZACHY logo_powiatwielicki


mksmos