OTWARTE MISTRZOSTWA MAŁOPOLSKI W SZACHACH DO LAT 7 10.10.2020 r. (sobota)

OTWARTE MISTRZOSTWA MAŁOPOLSKI W SZACHACH DO LAT 7 10.10.2020 r. (sobota)

Wieliczka, dn. 20.09.2020 r.

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

OTWARTE MISTRZOSTWA MAŁOPOLSKI W SZACHACH DO LAT 7

10.10.2020 r. (sobota)

 

1/ CEL:

Popularyzacja szachów wśród najmłodszych dzieci.

Wyłonienie mistrzów/mistrzyń województwa młodzików do lat 7.

 

2/ ORGANIZATORZY:

MKS MOS Wieliczka, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce, Powiat Wielicki, Miasto i Gmina Wieliczka, Małopolski Związek Szachowy, Solne Miasto w Wieliczce, Urząd Marszałkowski.

 

3/ MIEJSCE GRY:

Patio Solne Miasto w Wieliczce, ul. Tadeusza Kościuszki 15, 32-020 Wieliczka

 

4/ SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY:

System szwajcarski, 7 rund.

Tempo gry: 15 minut dla zawodnika.

Zawodnicy będą klasyfikowani w dwóch grupach:

Gr. A – zawodnicy urodzeni w 2013 roku i młodsi,

Gr. B – zawodniczki urodzone w 2013 roku i młodsze.

 

5/ WARUNKI UCZESTNICTWA:

Prawo gry mają zawodnicy i zawodniczki urodzeni w roku 2013 i młodsi.

Zgłoszenie do dn. 05.10.2020 r. (poniedziałek).

Potwierdzeniem zgłoszenia jest dokonanie wpłaty startowego 15 zł na konto MKS MOS Wieliczka 32-020 Wieliczka, ul. M. Konopnickiej 13/5, Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce nr rachunku 35 8619 0006 0010 0200 9579 0001 w terminie do dn. 06.10.2020 (nie ma możliwości wpłaty wpisowego gotówką na sali gry – tylko wpłaty na konto).

W opisie przelewu należy podać imię i nazwisko zawodnika i nazwę turnieju – OMM do lat 7.

W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach organizator nie zwraca wpisowego.

Przekazanie organizatorowi przed turniejem oświadczenia o stanie zdrowia – COVID-19.

Od uczestników wymagana jest podstawowa umiejętność gry w szachy, ze znajomością matowania.

 

6/ ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko, datę urodzenia (dzień, miesiąc, rok), klub (miejscowość), ranking. Termin zgłoszeń upływa z dniem 05 października 2020 roku. Zapytania i zgłoszenia proszę przesyłać na e-mail: wieliczka@mksmos.pl

Zgłoszenia do zawodów można dokonywać internetowo poprzez serwis ChessArbiter.

Limit miejsc 100, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

7/ NAGRODY:

W obu grupach zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymają puchary, medale, dyplomy.

Wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody i upominki.

Organizator turnieju przewiduje osobną klasyfikację dla dziewcząt i chłopców do lat 6.

 

8/ TERMINARZ TURNIEJU:

10.10.2020 r. (sobota)

 

9:00 – 9:45 Przyjazd na turniej (przyjmowanie oświadczeń o stanie zdrowia)

10:00 Rozpoczęcie rozgrywek

14:30 – 15:00 Planowane uroczyste zakończenie turnieju

 

10/ INNE

Obowiązują aktualne przepisy gry FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach.

Uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.

Organizator nie zapewnia opieki wychowawczej. Za zachowanie zawodników odpowiadają ich opiekunowie.

Udział w turnieju oznacza zgodę na publikację danych oraz wizerunku (zdjęcia) w materiałach organizatora na potrzeby dokumentacji oraz promocji zawodów.

Udział w turnieju oznacza akceptację komunikatu przez opiekunów prawnych dziecka.

Nagrody nie odebrane podczas zakończenia turnieju przepadają.

Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora.

 

 

11/ DOJAZD DO SOLNEGO MIASTA:

Własnym transportem.

Z Krakowa dojazd do Wieliczki, a następnie na pierwszym skrzyżowaniu (rondzie) skręcić w prawo, w ul. T. Kościuszki i dalej około 1,5 km.

Uczestnicy Turnieju mogą korzystać z parkingu przy Solnym Mieście w Wieliczce.

 

W związku z panująca pandemią koronawirusa organizator przeprowadzi zawody zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sportu oraz Polskiego Związku Szachowego odnośnie zachowania zasad sanitarnych.

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Powiatu Wielickiego i Urzędu Marszałkowskiego.

 MKS MOS Wieliczka

Komunikat OMM do lat 7

 

 

 

 

 

 


mksmos