O KLUBIE

O KLUBIE

MKS MOS WIELICZKA powstał 25 II 1985 roku. Działalność rozpoczęły sekcje szachów, tenisa stołowego, lekkoatletyki i piłki ręcznej. Wszystkie sekcje zarejestrowano w okręgowych związkach sportowych.

16 IX 1991 roku Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego przyznał MKS MOS Wieliczka zbiorową odznakę „Za zasługi w rozwoju sportu młodzieży szkolnej”.27 IX 1991 roku Urząd Wojewódzki w Krakowie wpisał MKS MOS Wieliczka do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej. Klub zyskał osobowość prawną.

W latach 1991-1995 w MKS MOS Wieliczka działały sekcje: siatkówki, szachów, tenisa stołowego, piłki ręcznej,kolarstwa.

Obecnie działają prężnie dwie sekcje siatkówki dziewcząt i szachów.logo-mks

Prezes Zarządu: Grażyna Borewicz

V-ce Prezes Zarządu: Grzegorz Stareńczak

Członek Zarządu: Monika Barska

Członek Zarządu: Grzegorz Frey

Członek Zarządu: Andrzej Irliklogo-szachy

Członek Zarządu: Krzysztof Łabuz

Członek Zarządu: Mikołaj Wojtyczka

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Jan Mazur

Członek Komisji Rewizyjnej: Bogumiła Ślęczka

Członek Komisji Rewizyjnej:  Artur Stryszowski